Příspěvky

Výbor klubu Atletika Poruba z.s. rozhodl na svém jednání dne 15.12.2016 o výši členských příspěvků s platností od 1.1.2017. 

Zoom gallery

Členské příspěvky klubu jsou svou povahou, jak již naznačuje název, poplatek člena klubu, který je podmínkou členství v klubu Atletika Poruba z.s.

Výše příspěvku zdaleka nepokrývá náklady klubu na tréninky či závody. Veškeré náklady klubu na činnost (mj. mzdy, pronájmy, dopravné, startovné, pořadatelské náklady, pojištění, nákup materiálu a opravy...) převyšují výběr příspěvků několikanásobně.

kompletní znění směrnice o příspěvcích na rok 2017 zde Soubor:Členské_příspěvky_-_vnitřní_směrnice_15_12_2016.pdfPopis:


Členské příspěvky pro rok 2017 tímto zůstávají beze změny !

2.800 kč       

pro všechny atlety klubu na kalendářní rok (splatnost nejpozději do 31.1.)

POUZE PŘÍPRAVKA má umožněny pololetní platby 1.400kč (splatnost 31.1. a 15.9.)

2.400 kč       

pro atletickou školičku (pouze předškoláci) na kalendářní rok (splatnost nejpozději do 31.1.)

umožněny pololetní platby 1.200kč (splatnost 31.1. a 15.9.)

300 kč       

pro činovníky klubu, trenéry (popř. jejich děti) a rozhodčí na kalendářní rok

(splatnost nejpozději do 31.1.) - pouze roční platby


Platbu je nutné uhradit nejpozději do 31.1.2017 

- převodem na účet klubu -

banka: Česká spořitelna - č.ú.1663394359/0800

Jako variabilní symbol použijte datum narození člena klubu (dítěte) a jako zpráva pro příjemce napište jméno člena klubu (dítěte ne rodiče!).

POZOR - nesprávně označené platby příspěvků převodem  na účet jsou velmi komplikovaně dohledatelné

Zoom gallery

Hotovostní platby jsou možné pouze v kanceláři klubu na Porubská 832 v úřední dny Atletika Poruba.

pokladní hodiny pro veřejnost -  úterý  15.00 - 16.00 hod

Dle rozhodnutí výboru klubu, uhrazené členské příspěvky zpět nevracíme.

KONTAKTY PRO PLATBU V HOTOVOSTI

úřední hodiny :

Zdenek Duda , mobil: 605 848 141, email: 

mimo úřední hodiny:

Mgr.Stanislav Šuška, mobil: 733 383 013, email: 

Atletika Poruba > Příspěvky