Přihláška do klubu Atletika Poruba z.s.

se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění:
     Souhlasím s tím, aby sportovní klub (dále SK) zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v SK.
     Dále souhlasím s tím, že SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.). Osobní údaje, včetně rodného čísla, je SK oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v SK.
     Vyplněním a odesláním přihlášky se zavazuji k uhrazení členských příspěvků Atletika Poruba z.s., což je podmínka pro aktivní členství v klubu.
     Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.
Your browser does not support the canvas element.=
* - povinná pole

Potřebujete-li pomoci nebo v případě dotazů se můžete obrátit na  .

Atletika Poruba > Přihláška do klubu Atletika Poruba z.s.