Středisko

Sportovní Středisko - ATLETIKA PORUBA

Sportovní středisko bylo zřízeno při našem klubu v roce 2007 jako nástupce sportovních tříd na ZŠ Porubská.

Sportovní středisko ATLETIKA PORUBA s návazností na ZŠ Porubská v Ostravě Porubě,  bylo vytvořeno na základě smluvního vztahu:  

atletický klub – základní škola – Český atletický svaz

  1. Sportovní středisko  (SpS) je základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v České republice.
  2. U talentované mládeže zařazené do SpS se zejména rozvíjí všeobecná sportovní dovednost, na kterou navazuje specifická atletická příprava. Významným atributem jejich činnosti je získání pozitivního vztahu k aktivní pohybové a sportovní činnosti.
  3. SpS připravují sportovce na přechod do Sportovních center mládeže (SCM), Sportovních gymnázií (SG) a do výkonnostního sportu v dorosteneckých a juniorských kategoriích.
  4. SpS zřizuje ČAS s ohledem na svazovou koncepci v oblasti péče o sportovně talentovanou mládež pro věkovou kategorii 6 až 15 let (zpravidla žáci základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií).
  5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) podporuje činnost SpS finančním příspěvkem.

Členství v SpS
Členy SpS jsou děti ve věku 6 – 15 let (nejmladší, mladší a starší žactvo). Atleti kategorie staršího žactva musí být registrováni v ČAS. AO je povinen zaregistrovat atlety před zařazením do SpS popř. co nejdříve po zařazení do SpS. Doporučuje se registrovat i mladší žáky/žákyně a  nejmladší žactvo (kandidáty), kteří v daném roce soutěží za mladší žactvo.

Zařazení do SpS
Atleti jsou zařazováni do SpS zpravidla 2 x ročně na základě výběrového řízení (hlavní podzimní výběr a jarní výběr). Do SpS mohou být zařazováni atleti i v průběhu kalendářního roku. 

Výběr atletů do SpS
SpS se zaměřením na atletiku jsou chápána jako výběrová střediska, kde zařazení  atletů do těchto středisek je ovlivněno mírou pohybového nadání jedince. Výběr atletů do SpS provádí AO (ve spolupráci se základní školou). Výběrové řízení probíhá zpravidla 2x ročně na jaře a na podzim po předchozí přípravě.

Vyřazení žáka ze SpS

  1. dle rozhodnutí AO může být atlet vyřazen ze SpS z důvodů neplnění povinností při sportovní přípravě - zejména se jedná o kázeňské přestupky a/nebo problémy s účastí na sportovní přípravě
  2. atlet může být vyřazen ze SpS pokud nemá platnou sportovní prohlídku nebo pokud mu jeho zdravotní stav neumožňuje systematickou sportovní přípravu.
  3. vyřazení žáka ze SpS je nutné dát na vědomí ČAS.

ZŠ Porubská, Ostrava - Poruba

Základní škola PORUBSKÁ se již od 70.let 20.století zaměřila na výchovu sportovně nadaných dětí a dětí, pro které je sportování a pohyb přirozená součást života. Naším sportem zaslíbeným se stala ATLETIKA.

Zoom gallery

Ne jinak tomu je i v současnosti. V rámci nově vytvořeného Školního Vzdělávacího Programu (ŠVP) se snažíme o to, aby se stala tělesná kultura přirozenou náplní všedního dne našich žáků i v přetechnizovaném 21.století.

ZŠ Porubská na mapě

Náš ŠVP klade velký důraz na sportování a pohybové aktivity našich žáků v rámci tělesné i mimoškolní výchovy. Všichni žáci ZŠ Porubská absolvují v rámci výuky 4 hodiny tělesné výchovy týdně.

V každém ročníku máme vytvořenu jednu sportovní třídu pro talentované žáky zaměřenou na ATLETIKU , v ostatních třídách jsou žáci jiných sportovních odvětví.

Na výchově talentovaných atletů dlouhodobě spolupracujeme s porubským atletických oddílem ATLETIKA PORUBA o.s. prostřednictvím Sportovního střediska ATLETIKA PORUBA.

V posledním desetiletí se řadí mezi neúspěšnější atletické sportovní školy v republice s vynikajícími sportovními úspěchy a kvalitní perspektivou vzdělanostního a výkonnostního růstu.

Atletika Poruba > Středisko