Výběry do SpS ATLETIKA PORUBA

Jak se stát členem Sportovního Střediska Atletika Poruba?

členem sportovního střediska se může stát kterékoliv talentované dítě v příslušné věkové skupině (2.stupeň ZŠ) ideálně po předchozím absolvování atletické přípravky. Zařazení do SpS probíhá vždy v květnu (společně s výběry do sportovních tříd ZŠ Porubská) a potom v září společně s dnem otevřených dveří Atletika Poruba na stadioně Porubská.

 

Zařazení do SpS
Atleti jsou zařazováni do SpS 2 x ročně na základě výběrového řízení (hlavní podzimní výběr a jarní výběr). Do SpS mohou být zařazováni atleti i v průběhu kalendářního roku. 

Výběr atletů do SpS
SpS se zaměřením na atletiku jsou chápána jako výběrová střediska, kde zařazení  atletů do těchto středisek je ovlivněno mírou pohybového nadání jedince. Výběr atletů do SpS provádí AO. Výběrové řízení probíhá 2x ročně na jaře a na podzim po předchozí přípravě.

Vyřazení žáka ze SpS

  1. dle rozhodnutí AO může být atlet vyřazen ze SpS z důvodů neplnění povinností při sportovní přípravě - zejména se jedná o kázeňské přestupky a/nebo problémy s účastí na sportovní přípravě
  2. atlet může být vyřazen ze SpS pokud nemá platnou sportovní prohlídku nebo pokud mu jeho zdravotní stav neumožňuje systematickou sportovní přípravu.
  3. vyřazení žáka ze SpS je nutné dát na vědomí ČAS.

Den otevřených dveří ATLETIKA PORUBA

Hledáte mimoškolní sportovní aktivitu? Máte zájem zapsat své dítě do naší atletické přípravky či atletického klubu? Chcete informace o trénincích a ostatní činnosti klubu? Máte talentované dítě a chcete aby se stalo členem Sportovního střediska Atletika Poruba?

Z těhto důvodů budeme pořádat pro děti i rodiče v našem atletickém areálu na Porubské DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Máte možnost informovat se, zhlédnout tréninky, zapojit se aktivně do dění a otestovat se, případně se na místě přihlásit do Atletika Poruba.

Akce probíhá vždy v červnu a v září . Informujte své blízké, známe i neznámé - těšíme se na vás.

Nejbližší termín: červen 2017

Atletika Poruba > Středisko > Výběry do SpS ATLETIKA PORUBA