Atletika Poruba se vrací k "normálnímu" provozu

11.5.2020

Atleti, atletky, rodičové a přátelé našeho klubu Atletika Poruba. Můžeme vám s radostí oznámit, že se po dvouměsíčním útlumu naší činnosti opět vracíme k téměř normálnímu provozu. Od pondělí 11.5.2020 se opět rozjíždějí tréninky našich tréninkových skupiny klubu i přípravky a čekají nás první závody ! Pro podrobnější informace kontaktujte své trenéry či trenérky.

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření je obnoveno sportování ve skupinách do 100 osob což již nebrání pořádání tréninků a menší atletických závodů.

Naše činnost je sice stále omezena, ale již není nijak výrazně narušena.

Zoom gallery

pokud potřebujete další iformace kontaktujte vedoucí trenéry:

PŘÍPRAVKA - Kateřina Toová 775 659 162

ATLETICKÝ KLUB - Stanislav Šuška 733 383 013Pro všechny nové zájemce o porubskou atletiku připravujeme:

NÁBOROVÝ DEN Atletika Poruba

úterý 9.6.2020

Bližší inforace již brzy na našem webu, FB a instagramu :-)


 

SOUHRN OMEZENÍ PLATNÝCH OD 11.5.2020

na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob

·         pokračujeme v činnosti oficiálně dle vymezeného času pro tréninky a podle rozpisu tréninků (upřesní vám trenéři a trenérky)

·         je nezbytně nutné, aby počet osob na ploše v jeden čas nepřekročil 100

·         areál bude po celou dobu tréninků uzamčen  ! 

·         do areálu zákaz vstupu rodičů a veřejnosti

vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry

·         mezi trénujícími atlety není třeba dodržovat odstupy

·         odstup si musí udržovat trenér od atletů

·         odstup si musí udržovat trénující skupina od veřejnosti, to je zajištěno plotem

sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének

·         trenéři ochranný prostředek nosit musí

na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

·         dezinfekce pro trénink je v boudě u vstupu stadionu

nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

·         máme domluveno využiti WC ve školní budově u vstupu do družiny, klíč mají trenéři u sebe

·         záchod se odemyká pouze pro členy klub u na tréninku

·         na WC je dezinfekce

po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek


těší se na vás tým trenérů a vedení Atletika Poruba

Atletika Poruba > Klub > Aktuality > Atletika Poruba se vrací k "normálnímu" provozu

 

NÁBOR nových členů

Partner
Partner
Partner
Partner

                  

Weby

Přípravka Poruba

Atletický klub Poruba

Klubový kalendář

Video