Členské příspěvky na rok 2011

30.1.2011

 Na základě rozhodnutí z jednání výboru klubu Atletika Poruba, byla výše členských příspěvků na rok 2011 stanovena na 2.000kč (zachováváme cenu roku 2010) pro každého člena kluba vyjma přípravky. Členské příspěvky pro naší atletickou přípravku se řídí speciální vnitřní směrnicí klubu a jejich výše byla stanovena na 1.500kč na celý kalendářní rok 2011. Platbu je nutné uhradit do 31.1.2011 !!


členské příspěvky ATLETIKA PORUBA na rok 2011

  • členové klubu  2.000kč na kalendářní rok
  • přípravka         1.500kč na kalendářní rok

Platbu je nutné uhradit do 31.1.2011 prostřednictvím obdržené složenky (bude rozdána v týdnu od 10.1.) nebo převodem (použijte variabilní a specifických symbol ze složenky). 

V případě, že složenku neobdržíte (nebo ji dítě ztratí aj.) a chcete platit převodem, použijte jako variabilní symbol datum narození člena klubu (dítěte) a jako zpráva pro příjemce napište jméno člena klubu (ne rodiče!)

  • Česká spořitelna - č.ú.1663394359
  • var.symbol - datum narození dítěte (nebo údaj ze složenky)
  • zpráva pro příjemce - jméno člena klubu (ne rodiče)

Možná je samozřejmě i hotovostní platba u svého trenéra nebo u p.Zdenka Dudy v nově budované kanceláři klubu na ZŠ Porubská 832 (bývalá autoškola).


UPOZORNĚNÍ !!

V případě neuhrazení členského příspěvku v termínu budete vyřazeni z klubu a bude ukončeno vaše členství v Atletika Poruba.

V případě že se bude jednat o člena Střediska Atletika Poruba (sportovních tříd) bude tento vyřazen ze sportovní třídy ZŠ Porubská 832.

Atletům kteří nezaplatí členské přípěvky bude zakázana účast na trénincích a závodech klubu.

Atletika Poruba > Klub > Aktuality > Členské příspěvky na rok 2011

 

NÁBOR nových členů

Partner
Partner
Partner
Partner

                  

Weby

Přípravka Poruba

Atletický klub Poruba

Klubový kalendář

Video