Členské příspěvky klubu - změna

31.8.2022

V našem klubu Atletika Poruba dlouhodobě systematicky zvyšujeme kvalitu služeb pro naše členy (tréninkové podmínky - nové areály, trenérský personál, materiální vybavení, zajištění závodů, dotované i klasické soustředění atd.) a přesto jsme díky velmi efektivnímu vedení a správě klubu nemuseli zvyšovat členské příspěvky klubu od roku 2019. Bohužel i na nás doléhá aktuální tíživá ekonomická situace a mírnému zvýšení členských příspěků se nevyhneme. Přesto je Atletika Poruba, jako aktuálně nejúspěšnější atletický klub v regionu, stále nejlevnější variantou pro kvalitní pravidelnou sportovní přípravu dětí a mládeže s výborným zázemím a systémem práce s dětmi.

"naše" velké projekty posledních let

zázemí v našem Atletickém areále na Porubské - závodní kancelář (dokončeno 2020)

Zoom gallery

 

Vrhačský areál Atletika Poruba v Nové Vsi (otevřeno 2021)

Zoom gallery

 

atletický Stadion SAP Poruba - ve výstavbě (dokončení 2023)

Zoom gallery

 

Výbor klubu Atletika Poruba z.s. rozhodl na svém jednání dne 3.8.2022 o výši členských příspěvků s platností od 1.9.2022. Výše členských příspěvků se tímto zvyšuje poprvé od roku 2019.

Členské příspěvky klubu jsou svou povahou, jak již naznačuje název, poplatek člena klubu, který je podmínkou členství v klubu Atletika Poruba z.s. Výše příspěvku zdaleka nepokrývá náklady klubu na tréninky či závody. Veškeré náklady klubu na činnost (mj. mzdy, pronájmy, dopravné, startovné, pořadatelské náklady, pojištění, nákup materiálu a opravy) převyšují výběr příspěvků několikanásobně. 


3.600 kč - pro všechny atlety klubu

pololetní platby  pro 2.polovinu roku 2022 - 1.800kč (splatnost 16.9.2022)

3.000 kč - pro atletickou školičku (pouze předškoláci)

pololetní platby  pro 2.polovinu roku 2022 - 1.500kč (splatnost do 16.9.2022)

400 kč - pro činovníky klubu

trenéry (popř. jejich děti) a rozhodčí a technické pracovníky klubu na kalendářní rok - pouze roční platby


Atletika Poruba > Klub > Aktuality > Členské příspěvky klubu - změna

 

NÁBOR nových členů

Partner
Partner
Partner
Partner

                  

Weby

Přípravka Poruba

Atletický klub Poruba

Klubový kalendář

Video