Příspěvky

Členské příspěvky ATLETIKA PORUBA 2023

Výbor klubu Atletika Poruba z.s. rozhodl na svém jednání dne 3.8.2022 o výši členských příspěvků s platností od 1.9.2022. Výše členských příspěvků se tímto zvyšuje poprvé od roku 2019.

Členské příspěvky klubu jsou svou povahou, jak již naznačuje název, poplatek člena klubu, který je podmínkou členství v klubu Atletika Poruba z.s.

Výše příspěvku zdaleka nepokrývá náklady klubu na tréninky či závody. Veškeré náklady klubu na činnost (mj. mzdy, pronájmy, dopravné, startovné, pořadatelské náklady, pojištění, nákup materiálu a opravy) převyšují výběr příspěvků několikanásobně. 


3.600 kč - pro všechny atlety klubu

na kalendářní rok (splatnost nejpozději do 31.1.2023)

POUZE PŘÍPRAVKA - umožněny pololetní platby 1.800kč (splatnost do 31.1.2023)

3.000 kč - pro atletickou školičku (pouze předškoláci)

na kalendářní rok (splatnost do 31.1.2023)

umožněny pololetní platby 1.500kč (splatnost do 31.1.2023)

400 kč - pro činovníky klubu

trenéry (popř. jejich děti) a rozhodčí a technické pracovníky klubu na kalendářní rok

(splatnost nejpozději do 31.1.2023) - pouze roční platby


Platbu je nutné uhradit převodem na účet klubu !

Jako variabilní symbol použijte datum narození člena klubu (dítěte) a jako zpráva pro příjemce napište jméno člena klubu (dítěte ne rodiče!)  např. JAN NOVAK     v.s.12032009      s.s.202301

POZOR - nesprávně označené platby příspěvků převodem  na účet jsou velmi komplikovaně dohledatelné a nelze je tedy přiřadit ke jménu dítěte ! 

číslo účtu - 1663394359/0800

variabilní symbol - datum narození dítěte

specifický symbol - 202301

zpráva pro příjemce - jméno atleta (ne rodiče!!)

Zoom gallery 

Hotovostní platby jsou možné pouze v kanceláři klubu na Porubská 832 v úřední dny Atletika Poruba.

 pokladní hodiny pro veřejnost - pondělí  15.00 - 16.00 hod

Členské příspěvky nejsou platbou za hodiny tréninku, ale úhradou ročního členství v klubu Atletika Poruba.


KONTAKTY

úřední hodiny : Zdenek Duda , mobil: 605 848 141, email: 

mimo úřední hodiny: domluvte si schůzku telefonicky nebo emailem

Atletika Poruba > Příspěvky

 

NÁBOR nových členů

Partner
Partner
Partner
Partner

                  

Weby

Přípravka Poruba

Atletický klub Poruba

Klubový kalendář

Video