GDPR - ochrana osobních dat

V rámci Evropské unie bylo přijato nařízení známé pod označením GDPR1 (dále jen „nařízení“), které reguluje nakládání s osobními údaji. Nařízení nabývá účinnosti dne 25.května 2018 a má tzv. přímou účinnost, což znamená, že bude přímo zavazovat všechny subjekty na území Evropské unie bez nutnosti ingerence jednotlivých členských států.

Nařízení vymezuje osobní údaje v souladu s dosavadní legislativou, a to jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. To znamená, že jakmile je možné nějakou fyzickou osobu identifikovat na základě poskytnutých či získaných informací, nebo pokud je taková fyzická osoba již identifikována, i všechny další zpracovávané informace související s takovou fyzickou osobou, jsou osobními údaji (i pokud by informace samy o sobě byly informacemi zcela obecnými, jako např. velikost oblečení atd.).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace o zpracování osobních údajů v našem klubu Atletika Poruba jsou zvěřejněny v námi připraveném INFORMAČNÍM LISTU , který přikládáme ve formátu PDF

Soubor:informační_list_gdpr_-_atletika_poruba.pdfPopis:


Nový formulář PŘIHLÁŠKY DO KLUBU včetně nutných souhlasů odpovídajících GDPR je již součástí našeho online přihlašovacícho systému na našem webu .

Zoom gallery

 


Pro stávající členy klubu Atletika Poruba jsme připravili PODPISOVÝ LIST, který odpovídá aktuální verzi GDPR platné od 25.5.2018 a slouží jako dodatek k již podané přihlášce do klubu

Zoom gallery

Podpisový list přikládáme také ke stažení ve formátu PDF     Soubor:podpisový_list_gdpr_-_atletika_poruba.pdfPopis:


Dne 25.5.2018 - vedení Atletika Poruba

Atletika Poruba > Klub > GDPR - ochrana osobních dat

 

NÁBOR nových členů

Partner
Partner
Partner
Partner

                  

Weby

Přípravka Poruba

Atletický klub Poruba

Klubový kalendář

Video