Přihláška do klubu Atletika Poruba z.s.

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů*
Beru na vědomí zpracování mých osobních údajů v souvislosti s evidencí mého členství ve sportovním oddílu a v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků, a to společnými správci, kterými jsou sportovní oddíl Atletika Poruba z.s., IČ: 226 91 987 se sídlem Porubská 832, 708 00 Ostrava-Poruba, a spolek Český atletický svaz, IČ: 005 39 244, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále jen "Český atletický svaz"),
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na internetové adrese www.atletikaporuba.cz nebo mi budou poskytnuty sportovním oddílem na vyžádání v textové podobě. Tyto informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na zpracování osobních údajů prováděných samostatně sportovním oddílem.
Prohlašuji, že jsem absolvoval vstupní prohlídku podle § 4 vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, a podle lékařského posudku jsem zdravotně způsobilý k atletice. Současně se zavazuji, že po dobu mé registrace v SK a ČAS absolvuji vždy jednou za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku podle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb.
* - povinná pole

Potřebujete-li pomoci nebo v případě dotazů se můžete obrátit na  .

Atletika Poruba > Přihláška do klubu Atletika Poruba z.s.

 

NÁBOR nových členů

Partner
Partner
Partner
Partner

                  

Weby

Přípravka Poruba

Atletický klub Poruba

Klubový kalendář

Video