Mládež

Mládežnická sekce našeho klubu pracuje plně v souladu s koncepcí rozvoje Českého atletického svazu.

Zoom gallery

MLÁDEŽNICKÉ CENTRUM - ATLETIKA PORUBA

1. SPORTOVNÍ STŘEDISKO (pro děti 6 - 15 let)

2. SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE (mládež 16 - 19 let)

Činnost mládežnické sekce klubu řídí během roku TRENÉRSKÁ RADA

 


SPORTOVNÍ STŘEDISKO

Náš klub se systemativcky dlouhodobě věnuje sportovní přípravě dětí a mládeže. Již ve 20.století jsme v klubu pracovali systémem SPORTOVNÍCH TŘÍD při ZŠ Porubská (Fučíkova). V součastnosti se systém transformoval na SPORTOVNÍ STŘEDISKA při ČAS.

Hlavním posláním Sportovního střediska (SpS) je:

Zajištění široké sítě AO/AK v rámci ČR s profesionálními trenéry, odpovídajícím zázemím a návazností jednotlivých složek ČPTM, která zabezpečí sportovní přípravu atletů žákovských kategorií (U16). 

Dílčí cíle SpS jsou:

 1. zajistit síť AO/AK na krajské úrovni (zázemí + trenérské vedení) zajišťující sportovní přípravu mládeže
 2. zajistit kvalifikované profesionální trenéry pro vedení jednotlivých SpS
 3. vychovávat a předávat aktivní atlety do dorostu, juniorů a seniorských kategorií
 4. identifikace talentů a jejich plynulý přechod do SCM
 5. základní široké sledování obecné zdatnosti a sportovní připravenosti atletů SpS

SpS jsou zřizována u určených AO/AK na základě smlouvy mezi AO/AK a ČAS. Přidělení SpS k AO/AK závisí na rozhodnutí ČAS.

Součástí Sportovního střediska Atletika Poruba je také ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA. 

Činnost atletické přípravky je řízena a koordinována a finančně podporována Českým atletickým svazem a naším atletickým oddílem. Všechny děti aktivně zapojeny do atletické přípravky jsou členy našeho klubu.

Atletická přípravka se věnuje dětem od 5 do 11 let. V přípravce se děti věnují všestranné sportovní přípravě s postupným směřování k atletice.

Smyslem atletické přípravky je dětem přiblížit sport jako plnohodnotnou náplň života. Snažíme se dětem zaplnit volný čas sportem a vybudovat celoživotní zájem o aktivní trávení volného času.

 


SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

Vzhledem k naší kvalitní práci s dětmi a mládeži v klubu, navazujeme na na naše Sportovní Středisko také svazově podporovaných SPORTOVNÍM CENTREM MLÉDEŽE - SCM.

Hlavním posláním Sportovního Centra Mládeže (SCM) je:

Podpora vybraných talentovaných atletů kategorií U18 a U20 na základě vybraných relevantních dat a vzájemné spolupráce. Zajistit síť profesionálních trenérů ČAS na krajské a sekční úrovni pro dané kategorie.

Dílčí cíle SCM jsou:

 1. zajistit síť profesionálních trenérů ČAS, vedoucích trenérů SCM na krajské úrovni (min. 1 VT SCM v rámci KAS/PAS)
 2. zajistit síť profesionálních trenérů ČAS, reprezentačních trenérů mládeže, pro sekce disciplín, 
 3. výběr talentovaných atletů do programu na základě vstupního limitu
 4. dlouhodobé sledování relevantních dat u zařazených atletů (zejména výkonnost, obecné i speciální atletické testování, zdravotní anamnéza)
 5. zajistit pravidelné společné testovací srazy a výcvikové tábory pro atlety v celé šíři programu 
 6. zajistit návaznost na programy ČPTM pro kategorie U16 a U23.

SCM jsou zřizována u určených AO/AK na základě smlouvy mezi AO/AK a ČAS. Přidělení SCM k AO/AK závisí na rozhodnutí ČAS.

Atletika Poruba > Mládež

 

NÁBOR nových členů

Partner
Partner
Partner
Partner

                  

Weby

Přípravka Poruba

Atletický klub Poruba

Klubový kalendář

Video