Úrazové pojištění

Informace pro členy Atletika Poruba      

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu (včetně Atletika Poruba), jsou pojištěny úrazovým pojištěním - úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. prostřednictvím POJISTNÉ SMLOUVY č. 1310001770 a to od 1.2.2019

V případě, že chcete ohlásit úraz při činnosti v našem klubu (trénink, závody, soustředění) stáhněte si formulář pojišťovny VZP a.s.


Postup hlášení úrazu člena Atletika Poruba z.s. na tréninku, soustředění či závodech pořadaných naším klubem:

  1. stáhněte (vyzvedněte v kanceláři klubu) formulář - Oznámení o škodné události VZP a.s
  2. vyplňtě formulář a nechte potvrdit ošetřujícím lékařem
  3. odevzdejte formulář do kanceláře klubu
  4. klub doplní, potvrdí formulář a odešle na pojišťovnu Kooperativa

 

FORMULÁŘ - Oznámení o škodné události VZP a.s, pro nahlášení úrazu při akci v Atletika Poruba.

ke stažení a vytištění Soubor:oznámení_škodní_události_-_formulář.pdfPopis:

K formuláři je nutno připojit doklady:

  • kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu
  • v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
  • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií

POJISTNÁ SMLOUVA č. 1310001770 mezi VZP a.s. a ČUS a to od 1.2.2019

ke stažení a vytištění Soubor:pojistná_smlouva_vzp_-_sken.pdfPopis:


ROZSAH POJIŠTĚNÍ dle POJISTNÉ SMLOUVY č. 1310001770

ke stažení a vytištění Soubor:rozsah_úrazového_pojištění_vzp.pdfPopis:

Atletika Poruba > Stáhnout > Úrazové pojištění

 

NÁBOR nových členů

Partner
Partner
Partner
Partner

                  

Weby

Přípravka Poruba

Atletický klub Poruba

Klubový kalendář

Video