Zdravotní prohlídky pro členy Atletika Poruba

4.10.2014

V předchozích letech jsme se snažili sportovní prohlídky pro zájemce z řad Atletika Poruba hradit z grantu města Ostravy a spolupracovali jsme s Centrem zátěžové medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. V roce 2015 bohužel podobný grant nebude takže finacování prohlídek je v kompetenci rodičů. Přinášíme základní informace k systému pravidelných zdravotních prohlídek sportovců vzhledem k nové výhlášce o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu  391/2013 Sb.391. 

Zoom gallery

Společně se ZŠ Porubská se snažíme sjednotit termíny prohlídek všech sportujících dětí na každoroční období září-říjen, protože jinak není možné evidovat a hlídat platnost zdrav.prohlídek u tak velkého počtu členů klubu.

Máme v klubu více než 500 dětí a každé dítě mělo jiný termín prohlídky kdykoliv během roku. Platnost zdravotní prohlídky je 12 měsíců. Kontrola platnosti prohlídek tedy byla velmi obtížná.

Proto vás prosíme, o absolvování zdravotní prohlídky v období září-říjen 2014, tak aby měly všechny děti podobnou platnost prohlídky, tedy do 9-10/2015. Potom vždy donést potvzení o zdravotní způsobilosti dítěte se začátkem školního roku. Výrazně by nám to usnadnilo povinnou evidenci ZP.

formulář pro zdravotní prohlídku ke stažení Soubor:formular_2014.pdfPopis:

formular_2014.jpg

Stačí absolvovat prohlídku o dětského lékaře, což umožňuje Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu  391/2013 Sb.391 (pakliže je dítě zdravé). Pokud by vám dětský lékař odmítal potvrdit prohlídku budete muset absolvovat prohlídku včetně klidového EKG na jiném pracovišti, popř. nejvhodněji sportovní zdravotní prohlídku. 

CENTRUM ZÁTĚŽOVÉ MEDICÍNY - ZÁTĚŽOVÉ TESTY

Internista a atestovaný tělovýchovný - lékař MUDr. M. Rydlo, Ph.D.

tel. 59 737 2714, 59 737 2722

email:

webové stránky centra koukněte zde

 


informace k pravidelné sportovní prohlídce viz. vyhláška 391/2013 sb.391

Pravidelná lékařská prohlídka

Provádí se za účelem zjištění změn zdravotního stavu posuzované osoby, které by mohly vést při dalším provozování výkonnostního sportu, vrcholového sportu nebo sportu a tělesné výchovy ve sportovních školách k poškození zdraví této osoby nebo k poškození zdraví jiných osob, popřípadě za účelem zjištění, zda sportovní zátěž nepřevyšuje adaptační možnosti organismu posuzované osoby.

Provádí se jednou za 12 měsíců, pokud jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost nestanoví jinak.

musejí absolvovat: Výkonnostní sportovci 

prohlídka obsahuje:

  1. základní vyšetření laboratorní
  2. další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo tělesné výchovy, k níž je posuzována, nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku

provádí:

  • Dětský a dorostový lékař
  • Obvodní lékař
  • Sportovní lékař

výstup:

  • Lékařský posudek se závěrem o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu a uvede se vždy doba platnosti posudku.

kompletní znění vyhlášky ke stažení v pdf Soubor:vyhl_391_2013.pdfPopis:

 

4.10.2014 - vedení atletického klubu Atletika Poruba

Atletika Poruba > Klub > Aktuality > Zdravotní prohlídky pro členy Atletika Poruba

 

NÁBOR nových členů

Partner
Partner
Partner
Partner

                  

Weby

Přípravka Poruba

Atletický klub Poruba

Klubový kalendář

Video