V rámci Evropské unie bylo přijato nařízení známé pod označením GDPR1 (dále jen „nařízení“), které reguluje nakládání s osobními údaji. Nařízení nabylo účinnosti dne 25.května 2018 a má tzv. přímou účinnost, což znamená, že přímo zavazuje všechny subjekty na území Evropské unie bez nutnosti ingerence jednotlivých členských států.
Nařízení vymezuje osobní údaje v souladu s dosavadní legislativou, a to jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
To znamená, že jakmile je možné nějakou fyzickou osobu identifikovat na základě poskytnutých či získaných informací, nebo pokud je taková fyzická osoba již identifikována, i všechny další zpracovávané informace související s takovou fyzickou osobou, jsou osobními údaji (i pokud by informace samy o sobě byly informacemi zcela obecnými, jako např. velikost oblečení atd.).
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré informace o zpracování osobních údajů v našem klubu Atletika Poruba jsou zvěřejněny v námi připraveném INFORMAČNÍM LISTU , který přikládáme v PDF