ATLETIKA PORUBA 2023

Výbor klubu Atletika Poruba z.s. rozhodl na svém jednání dne 3.8.2022 o výši členských příspěvků 
s platností od 1.9.2022. Výše členských příspěvků se tímto zvyšuje poprvé od roku 2019.
Členské příspěvky klubu jsou svou povahou, jak již naznačuje název, poplatek člena klubu, který je 
podmínkou členství v klubu Atletika Poruba z.s.

Výše příspěvku zdaleka nepokrývá náklady klubu na tréninky či závody. Veškeré náklady klubu na 
činnost (mj. mzdy, pronájmy, dopravné, startovné, pořadatelské náklady, pojištění, nákup materiálu 
a opravy) převyšují výběr příspěvků několikanásobně. 

příspěvky web 2023_.png

Image 4.jpg

 

Informace k platbě

Platbu je nutné uhradit pouze převodem na účet klubu !
Jako variabilní symbol použijte datum narození člena klubu (dítěte) a jako zpráva pro příjemce napište jméno člena klubu (dítěte ne rodiče!)  např. JAN NOVAK, v.s.12032009, s.s.202301

POZOR: Nesprávně označené platby příspěvků převodem na účet jsou velmi komplikovaně dohledatelné a nelze je tedy přiřadit ke jménu dítěte ! 

ČÍSLO ÚČTU: 1663394359/0800

variabilní symbol - datum narození atleta
specifický symbol - 202301
zpráva pro příjemce - jméno atleta (ne rodiče !!)

Hotovostní platby jsou výjmečně možné po domluvě pouze v kanceláři klubu na Porubská 832 v úřední dny Atletika Poruba. 

Pokladní hodiny pro veřejnost - pondělí  15.00 - 16.00 hod

Členské příspěvky nejsou platbou za hodiny tréninku, ale úhradou ročního členství v klubu Atletika Poruba.

Kontaktní osoba pro příspěvky:

člen výboru

Zdenek Duda