O nás

Atletický klub ATLETIKA PORUBA z.s.

Atletický klub byl založen teprve v roce 2007, ale ve své činnosti plynule navázal na atletický oddíl TJ VOKD Poruba. Ten vznikl v květnu roku 1973 z důvodu rozšíření členské základny atletů v Ostravě.

Dnes jsme plnohodnotným samostatným moderním atletickým klubem, se silnou podporou městského obvodu Poruba, jež je naším oficiálním partnerem a také Magistrátem města Ostravy.

Od začátku do dnešních dnů byl o členství v klubu veliký zájem, postupně se tedy základna rozrůstala až na nynejších více zhruba 800 atletů a téměř 30 trenérů .

Již od 70.let minulého století atletický klub spolupracoval se sportovní školou ZŠ Porubská 832 (dříve Fučíkova). Nejlepší studenti ZŠ Porubská 832 často pokračují ve sportovním studiu na SG Ostrava se kterým pojí náš klub velmi úzké vazby.

Zoom gallery


Za dobu téměř čtyřiceti let prošlo klubem ohromné množství sportovců, z nichž mnozí byli těmi nejlepšími v republice. a nekteří se prosadili i v evropské a světové konkurenci.

Za všechny atlety, kteří náš klub proslavili jmenujeme:

Táňa Kocembová-Netoličková - stříbrná čtvrtkařka z prvního mistrovství světa v atletice v Helsinkách 1983

Jana Mrovcová - medailistka z mistrovství Evropy rovněž v běhu na 400m

Milan Kovář – osmimetrového dálkaře, mnohonásobného reprezentanta ČR

Adam Ptáček – vicemistr světa ve skoku o tyči, český rekordman ve skoku o tyči

Nikol Ogrodniková – stříbrná z ME žen v hodu oštěpem

Nikol Tabačková - Mistryně Evropy juniorek v hodu oštěpem 2017

Ivana Koktavá - finalistka ME dorostenek 2018 a ME juniorek 2019 v hodu oštěpem

Počet překonaných českých rekordů našimi svěřenci lze počítat na desítky! Jedná se o špičkové světové výkony!


Sportovní Středisko - ATLETIKA PORUBA

Sportovní středisko bylo zřízeno při našem klubu v roce 2007 jako nástupce sportovních tříd na ZŠ Porubská 832.

Sportovní středisko ATLETIKA PORUBA s návazností na ZŠ Porubská 832 v Ostravě Porubě,  bylo vytvořeno na základě smluvního vztahu:  

atletický klub – základní škola – Český atletický svaz

  1. Sportovní středisko  (SpS) je základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v České republice.
  2. U talentované mládeže zařazené do SpS se zejména rozvíjí všeobecná sportovní dovednost, na kterou navazuje specifická atletická příprava. Významným atributem jejich činnosti je získání pozitivního vztahu k aktivní pohybové a sportovní činnosti.
  3. SpS připravují sportovce na přechod do Sportovních center mládeže (SCM), Sportovních gymnázií (SG) a do výkonnostního sportu v dorosteneckých a juniorských kategoriích.
  4. SpS zřizuje ČAS s ohledem na svazovou koncepci v oblasti péče o sportovně talentovanou mládež pro věkovou kategorii 6 až 15 let (zpravidla žáci základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií).
  5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) podporuje činnost SpS finančním příspěvkem.

Členství v SpS
Členy SpS jsou děti ve věku 6 – 15 let (nejmladší, mladší a starší žactvo). Atleti kategorie staršího žactva musí být registrováni v ČAS. AO je povinen zaregistrovat atlety před zařazením do SpS popř. co nejdříve po zařazení do SpS. Doporučuje se registrovat i mladší žáky/žákyně a  nejmladší žactvo (kandidáty), kteří v daném roce soutěží za mladší žactvo.

Zařazení do SpS
Atleti jsou zařazováni do SpS zpravidla 2 x ročně na základě výběrového řízení (hlavní podzimní výběr a jarní výběr). Do SpS mohou být zařazováni atleti i v průběhu kalendářního roku. 

Výběr atletů do SpS
SpS se zaměřením na atletiku jsou chápána jako výběrová střediska, kde zařazení  atletů do těchto středisek je ovlivněno mírou pohybového nadání jedince. Výběr atletů do SpS provádí AO (ve spolupráci se základní školou). Výběrové řízení probíhá zpravidla 2x ročně na jaře a na podzim po předchozí přípravě.

Vyřazení žáka ze SpS

  1. dle rozhodnutí AO může být atlet vyřazen ze SpS z důvodů neplnění povinností při sportovní přípravě - zejména se jedná o kázeňské přestupky a/nebo problémy s účastí na sportovní přípravě
  2. atlet může být vyřazen ze SpS pokud nemá platnou sportovní prohlídku nebo pokud mu jeho zdravotní stav neumožňuje systematickou sportovní přípravu.
  3. vyřazení žáka ze SpS je nutné dát na vědomí ČAS.

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

Součástí Sportovního střediska SpS Atletika Poruba je také ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA. V atletické přípravce našeho klubu v součastnosti pracuje kolem 20 trenérů a trenérek, kteří pečují o téměř 400 dětí.

Atletická přípravka se věnuje dětem od 5 do 11 let. V přípravce se děti věnují všestranné sportovní přípravě s postupným směřování k atletice. Smyslem atletické přípravky je dětem přiblížit sport jako plnohodnotnou náplň života. Snažíme se dětem zaplnit volný čas sportem a vybudovat celoživotní zájem o aktivní trávení volného času.

 

NÁBOR nových členů

Partner
Partner
Partner
Partner

                  

Weby

Přípravka Poruba

Atletický klub Poruba

Klubový kalendář

Video