Pokud máte zájem o členství v ATLETIKA PORUBA přihlaste se :-)
Máme aktivní elektronický systém přihlašování nových členů přímo na našem webu

* - povinná pole

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů*

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na internetové adrese www.atletikaporuba.cz nebo mi budou poskytnuty sportovním oddílem na vyžádání v textové podobě. Tyto informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na zpracování osobních údajů prováděných samostatně sportovním oddílem.

Prohlašuji, že jsem absolvoval vstupní prohlídku podle § 4 vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, a podle lékařského posudku jsem zdravotně způsobilý k atletice. Současně se zavazuji, že po dobu mé registrace v SK a ČAS absolvuji vždy jednou za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku podle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb.