ATLETIKA PORUBA je velmi aktivní v prezentaci sportu jako nenahraditelné, společensky žádoucí, volnočasové aktivity pro děti a mládež. 

Atletika je jako nejzákladnější, finančně nenáročné a komplexní sportovní odvětví ideálním prostředkem pro šíření zdravého životního stylu a pravidelného sportování mezi dětmi a mládeži.

Vzhledem k těmto skutečnostech máme v klubu výborně fungující dlouhodobé projekty, které zapojují do sportovních aktivit děti, mládež i rodiče v Ostravě a v okolí, a to jak během školního roku tak i o prázdninách.

Díky těmto projektům dlohodobě a systematicky umožňujeme široké veřejnosti zapojení do základních zdraví prospěšných sportovních aktivit pod vedením kvalifikovaného personálu našeho klubu Atletika Poruba.

Naše projekty jsou zaměřeny zejména na volnočasové aktivity dětí a mládeže a to ve spojení se školou, s rodinou či s partou dětí na tréninku, na závodech či na příměstských táborech.

 

Projekty Projekty