Hratletika

Zoom gallery

HRATLETIKA

nová forma přístupu k atletickému soutěžení dětí ve věku 6-10 let připravovaná v Moravskoslezském kraji

PROČ ?

reagujeme na metodicky i motivačně nevhodný přístup k soutěžím této věkové kategorie, který je již řadu let aplikován v daném regionu

MYŠLENKA

ideově z následujících nosných pilířů: HRA, ATLETIKA adekvátní dané věkové skupině, TÝMOVÉ pojetí, pozitivní MOTIVACE

 www.hratletika.cz