Děti 11 - 12 let (5. a 6.třída ZŠ)

Tréninky jsou zaměřené na zaměřena na pokračující všeobecný, zábavný rozvoj základních pohybových dovedností formou her, základní gymnastiky a základů atletiky. V této kategorii navazujeme na dovednosti z mladší přípravky a benjamínků.
Přípravku v Atletika Poruba vedeme v duchu našeho originálního konceptu sportovní přípravy dětí dle projektu HRATLETIKA.

CO NABÍZÍME DĚTEM?

  • trénink dvakrát týdně 90 min (sportovní areál Porubská 832)
  • členství v klubu (členské příspěvky)
  • základní pojištění a klubové tričko
  • atletické soutěže
  • sportovní soustředění

V rámci tréninkového procesu se děti připravují na plynulý přechod do žákovských kategorií mládežnického centra ATLETIKA PORUBA.

Starší přípravka Starší přípravka

Zodpovědný trenér za přípravku:

vedoucí trenér - přípravka

Lenka Stryková